Café

Een van oudsher gezellig café...

Een van oudsher gezellig café gelegen aan de Burgerhoutsestraat 161 in de wijk Burgerhout , waar vele verenigingen en gasten zich thuis voelen. Hier kunt u nog ontspannen genieten van een goed getapt biertje aan de bar, of een gezellig potje biljarten of darten.

Een gezellige bar met 2 wedstrijdbiljarts (2.30 m) en een beamer, waarop o.a. wedstrijden kunnen worden bekeken.